Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Mazura

Prawo karne

 

Biuro adw. Piotra Mazura świadczy usługi na rzecz osób fizycznych poszukujących pełnomocnika (osoby pokrzywdzone) lub obrońcy. Adwokat posiada duże doświadczenie w udzielaniu pomocy w postępowaniu karnym. Realizuje zarówno usługi na rzecz firm, których interesy zostały zagrożone bądź naruszone przestępczym działaniem osób trzecich, jak i Klientów indywidualnych.

Kancelaria adwokacka oferuje obronę osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania – Policją i Prokuraturą oraz obronę osób oskarżonych w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach przed wszystkimi sądami powszechnymi.

W zakres świadczonych przez adwokata usług wchodzi także obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym w sprawach między innymi: o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary oraz o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Prawo cywilne

 

Prawnicy Kancelarii zapewniają swoim Klientom fachową pomoc z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej, którą realizuje adwokat, dotyczy zarówno Klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych i obejmuje zarówno czynności sądowe, jak i pozasądowe, w tym porady prawne, reprezentowanie Klienta przed sądem, przygotowywanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych, opinii prawnych oraz analiz i projektów umów.

Adwokat świadczy w szczególności fachową pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego, prawa własności, prawa zobowiązań i ochrony dóbr osobistych. Z obsługi prawnej, którą realizuje Kancelaria Adwokacka adw. Piotra Mazura mogą skorzystać nie tylko Klienci z Lublina.

W swojej pracy zawodowej prawnicy skupiają się na wyznaczonym przez Klienta celu i jego oczekiwaniach oraz doradzają rozwiązania, które będą dla Klienta najbardziej korzystne.

Odszkodowania

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę, w tym także prowadzenie sprawy i reprezentowanie Klienta.

Adwokat Piotr Mazur oferuje fachową pomoc w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych (komunikacyjnych, osobowych i majątkowych) od zakładów ubezpieczeń. Każdy może być poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. Prawo do odszkodowania mają nie tylko kierowcy czy posiadacze samochodów, ale wszystkie osoby, które poniosły szkodę w następstwie wypadku komunikacyjnego - również piesi, rowerzyści czy pasażerowie autobusów.

Biuro adw. Piotra Mazura zapewnia kompleksową pomoc w dochodzeniu odszkodowań z tytułu szkód komunikacyjnych, szkód osobowych w tym także z tytułu śmierci bliskiej osoby.

Windykacja

 

Adw. Piotr Mazur reprezentuje interesy swoich Klientów w działaniach windykacyjnych. Celem czynności podejmowanych przez prawnika jest możliwie jak najszybsze odzyskanie należności. Prowadzimy pełną obsługę postępowań sądowo-egzekucyjnych, dbając jednocześnie o ich prawidłowy przebieg zarówno na etapie negocjacyjnym (windykacja polubowna), windykacji sądowej, jak i windykacji egzekucyjnym. Reprezentujemy także Klientów na etapie postępowania zabezpieczającego. W obszarze działań realizowanych przez adwokata jest zarówno sporządzenie i wystosowanie pism wzywających dłużnika do natychmiastowego uregulowania należności, pełna obsługa prawna na wszystkich etapach postępowania, nadzorowanie i prowadzenie postępowań klauzulowych, jak i reprezentowanie Klienta w postępowaniach przeciwegzekucyjnych.