Bezpłatna porada prawna

Jesteś poszkodowanym w wypadku, w którym doznałeś uszczerbku na zdrowiu? Bliska Ci osoba poniosła śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmawia Ci wypłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę? Zgłoś się do Adwokata Piotra Mazura po wstępną, bezpłatną poradę prawną oraz wstępne przeanalizowanie sprawy o odszkodowanie z tytułu szkody na osobie bądź śmierci osoby najbliższej. W trakcie spotkania udzielę Państwu profesjonalnej porady prawnej i odpowiem na wszystkie pytania.

W szczególności dowiecie się Państwo:

  • Jakie mam szanse na uzyskanie odszkodowania?
  • Jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu i jego najbliższej rodzinie?
  • Na jaką kwotę odszkodowania mogę liczyć?
  • Czy warto skorzystać z pomocy adwokata i ile to kosztuje?

  • Całą procedurą odszkodowawczą, począwszy od analizy sytuacji i wystąpienia do odpowiednich Towarzystw Ubezpieczeniowych z wnioskiem o odszkodowanie, poprzez sporządzenie pozwu o zapłatę i kompleksowym reprezentowaniu poszkodowanego w Sądzie, a kończąc na otrzymaniu należnych Państwu pieniędzy zajmie się nasza Kancelaria.