Prawo cywilne

 

Mieszcząca się w Lublinie Kancelaria adwokata Piotra Mazura oferuje swoim Klientom pomoc z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego (także w zakresie windykacji, odszkodowań, spraw majątkowych oraz związanych z prawem konsumenckim). Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej obejmuje wiele czynności, w tym porady prawne, reprezentowanie Klienta przed sądem, przygotowywanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych, opinii prawnych oraz analiz i projektów umów.

 

Adwokat realizuje obsługę w zakresie obejmującym m.in. następujące zagadnienia:

 

1. Prawo spadkowe

 • sprawy o stwierdzenia nabycia spadku,
 • dziedziczenie gospodarstw rolnych,
 • sprawy o zachowek,
 • sprawy o wykonanie zapisu lub polecenia,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • umowy dotyczące spadku – zrzeczenie się dziedziczenia, zbycie spadku

 

2. Prawo własności

 • sprawy o zasiedzenie, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności,
 • ochrona własności i posiadania,
 • zastaw, służebności,
 • przeprowadzanie analizy stanu prawnego nieruchomości

 

3. Prawo konsumenckie

 • sporządzanie wzorów reklamacji i pism z tytułu rękojmi
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rzecznikami konsumentów
 • opracowywanie wzorców umownych i regulaminów świadczenia usług w obrocie konsumenckim,

 

4. Postępowanie wieczysto-księgowe

 

5. Ochrona dóbr osobistych

Czy wiesz, że...

Osoby poszkodowane w wypadkach często nie zdają sobie sprawy z tego, że nie otrzymują od firm ubezpieczeniowych pełnych informacji na temat tego, jakie przysługują im prawa. Firmy ubezpieczeniowe dążą zwykle do ugody, która jest zawierana na warunkach niekorzystnych dla poszkodowanego (poprzez zaniżanie kwoty odszkodowania) i uniemożliwia mu dalsze egzekwowanie swoich praw